T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (MÜLGA)

R İ Z E  İ L   S O S Y A L   H İ Z M E T L E R  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

ANA SAYFA SOSYAL HİZMETLER PERSONEL VAKA YÖNETİMİ

FAALİYETLER

PROJELER İLETİŞİM SHÇEK MESLEKİ PAYLAŞIM FOTOĞRAF HABERLER HİZMET STANDARTLARI ESKİ DOSTLAR
KURULUŞLARIMIZ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

 

ÇOCUK YUVAMIZ

 

YETİŞTİRME YURDUMUZ

 

ÖZÜRLÜ BAKIM MERKEZİMİZ

 

AİLE DANIŞMA MERKEZİMİZ

 

BİLGİ AĞI
SOSYAL SERVİS

HİZMETLERİMİZ

EVDE BAKIM YARDIMI

 

ÇOCUK HİZMETLERİ

 

GENÇLİK HİZMETLERİ

 

AİLE TOPLUM KADIN HİZMETLERİ

 

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

 

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

 

ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ

 

EVLAT EDİNME HİZMETLERİ

 

KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ

 

ÇALIŞMALARIMIZ

BİR ÇOCUĞA KUCAK AÇ KAMPANYASI

RİZE ENGELLİLER HARİTASI

DİLENCİLİĞİN ÖNLENMESİ

SOKAKTAKİ ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONU

VELİM OLUR MUSUN PROJESİ

AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMASI

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR

ÇOCUKLAR YARARINA KURULAN DERNEKLER
ÇOCUK HAKLARI

 

Rize İl Sosyal Hizmetler-Evlat Edinme Hizmeti

Çocuk Hizmetleri

EVLAT EDİNECEK AİLELERDE ARANILAN ŞARTLAR

1. Anne-baba adayının tutarlı, dengeli, çocuğa yeterli sevgi verebilecek kişilik yapısında olması,

2.Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşmeyecek özellikler taşıması, kılık kıyafet, yaşam tarzıyla çağdaş görünüm ile Atatürk İlke ve İnkılaplarını yaşamında uygulayabilecek düşünce yapısına sahip olması,

3.Evlat edinilecek çocuk ile, evlat edinecek kişi arasında en az 18 yaş, en fazla 40 yaş farkının olması,

4.Evlat edinenin çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyine, sosyal güvenlik hakkına, uygun çevre ve yaşam koşullarına sahip olması,

5.Evlat edinenin çocuğun sosyo-kültürel gelişimini sağlayabilecek kültürel özelliklerde ve en az ilkokul mezunu olması,

6.Evlat edinenin fizik ve ruh sağlığı açısından çocuğa bakabilecek durumda olması, çocuğu toplum içinde psiko-sosyal açıdan mağdur edecek herhangi bir özelliğinin olmaması,

7.Çocuğun toplum içindeki alacağı konumu olumsuz etkileyecek herhangi bir suçtan ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamış olması,

Şartları aranır.

MÜRACAAT SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

1. Başvuru dilekçesi ve ilk görüşme formu sonrası, sosyal inceleme süreci başlar.

3. Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından aile incelenir ve araştırma yapılır.

4. Yeterli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra ailenin ifade ettikleri beyanları belgelendirmeleri istenir.

5. Müracaatçı anne-baba adayı, Sosyal Hizmet Uzmanı'nın kendilerinden talep ettiği belgeleri 1 ay içinde temin ederek, teslim etmelidir.

6. Müracaatı uygun görülen aile hakkında "Sosyal İnceleme Raporu" düzenlenir.

7. Aile hakkında hazırlanan dosya Ankara SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.

8. Genel Müdürlüğümüzün Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı uzmanları müracaatçının dosyasını inceler ve kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

9. Müracaatı kabul edilen aileler 0-6 yaş grubu çocuk yuvası bulunan bir ilde sıraya alınır.

10. İlimizde 0-6 yaş grubu çocuk yuvası bulunmadığı için, eğer aile "il dışı" tercih yapmamışsa Trabzon İli'nde sıraya alınır.

11. Anne-baba adayına genel ve özel sırası yazılı olarak bildirilir. (Bu konuda aileye telefonla kesinlikle bilgi verilemez)

İLK BAŞVURU VE GÖRÜŞME SÜRECİ

1. Evlat edinme şartları uyan aileler, Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bir dilekçe ile müracaat edebilirler.

2. Anne-baba adayı ile müracaat esnasında, başvuruya temel teşkil edecek "İlk Görüşme Formu" doldurulur.

3. İl Müdürlüğümüzde görevli Sosyal Hizmeti Uzmanı ailenin adresinde inceleme yapmak üzere tarih tespit eder ve aileye bildirir.

SOSYAL İNCELEME SÜRECİ

Müracaat eden aile ve sosyal çevresi hakkında detaylı bir araştırma başlatılır. Aile ile en az 5 görüşme yapılır ve bir çocuğu evlat edinme konusunda yeterli olup olmadıkları araştırılır. Ailenin çocuk yetiştirme tarzının ne olacağı, eşler arasında yaşanan çatışmaların nasıl çözüldüğü, ailenin çocuğa sunabileceği imkanların neler olduğu, çocuğun sosyalleşmesi ve eğitimi konusunda neler düşündükleri gibi pek çok konuya açıklık getirilir.

EVLAT EDİNME BAŞVURUSU NEREYE VE

NASIL YAPILIR?

1. Evlat edinmeye karar veren aileler, müracaatlarını bulundukları illerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yaparlar.

2. Aday aile ile ön görüşme yapılarak, başvuru dilekçesi hazırlanır.

 

EVLATLIK VERİLECEK ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Anne-baba adayı farklı beklentilerle çocuk almayı hayal etmektedirler. Ancak Kurumumuz aracılığı ile evlatlık verilecek nitelikteki çocukların özelliklerinin başlangıçta bilinmesinde sayısız yarar vardır. Bu çocuklar;

1. Doğal afet, kaza, hastalık gibi nedenlerle aile ve yakınlarını kaybetmiş çocuklar olabilir,

2. Öz yada üvey anne ve/veya babası tarafından terkedilmiş olabilir,

3. Evlilik dışı ilişkilerden dünyaya gelmiş olabilir,

4. Ensest ilişki sonucu doğmuş olabilir.

Ancak nasıl dünyaya gelirse gelsin; bu çocukların masum ve ilgiye muhtaç oldukları unutulmamalıdır. Yetişkinlerin hata ve günahlarından çocuklar asla mesul olamaz.

 

BİR ÇOCUĞU EVLAT EDİNME İŞLEMİ NE KADAR SÜRER

Evlat edinmek üzere başvuran aile sayımız, evlat edindirebildiğimiz çocuk sayısının çok üzerinde olması nedeniyle uzunca bir bekleme süreci (asgari 3 yıl) yaşanılmaktadır.

EVLAT EDİNİLEN ÇOCUĞUN NÜFUS İŞLEMLERİ

Yeni Medeni Kanuna göre; evlat edinen aile evlat edindiği çocuğa bir yıl süreyle baktıktan sonra ancak kendi nüfusuna kaydettirebilir. Bu yasal süre ailenin ve çocuğun uyumunun takibi açısından son derece önemlidir. Çünkü geri dönüşü olmayan bir süreç öncesi 1 yıllık deneme aşaması doğal karşılanmalıdır. Çocuğun ailenin nüfusuna yazdırılması Uzmanın görüşü ve Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin kararı gerçekleşebilir.

EVLAT EDİNEN AİLENİN İZLENMESİ

Evlat edinmek üzere çocuk yerleştirilen aile belli periyotlarla izlenir ve çocuğun gelişimi gözlenir. Eğer aile ve çocuk uyum sağlamışsa bir yıllık yasal süreç sonrası ailenin çocuğu nüfusuna işletebileceğine dair mahkemeye kanaat bildirilir.

RİZE'DE EVLAT EDİNME HİZMETİ

2004 yılı istatistikleri hazırlanmaktadır.

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi mnurigezmis@hotmail.com adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2011 Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Son değiştirilme tarihi: 25/07/11