T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (MÜLGA)

R İ Z E  İ L   S O S Y A L   H İ Z M E T L E R  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

ANA SAYFA SOSYAL HİZMETLER PERSONEL VAKA YÖNETİMİ

FAALİYETLER

PROJELER İLETİŞİM SHÇEK MESLEKİ PAYLAŞIM FOTOĞRAF HABERLER HİZMET STANDARTLARI ESKİ DOSTLAR
KURULUŞLARIMIZ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

 

ÇOCUK YUVAMIZ

 

YETİŞTİRME YURDUMUZ

 

ÖZÜRLÜ BAKIM MERKEZİMİZ

 

AİLE DANIŞMA MERKEZİMİZ

 

BİLGİ AĞI
SOSYAL SERVİS

HİZMETLERİMİZ

EVDE BAKIM YARDIMI

 

ÇOCUK HİZMETLERİ

 

GENÇLİK HİZMETLERİ

 

AİLE TOPLUM KADIN HİZMETLERİ

 

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

 

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

 

ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ

 

EVLAT EDİNME HİZMETLERİ

 

KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ

 

ÇALIŞMALARIMIZ

BİR ÇOCUĞA KUCAK AÇ KAMPANYASI

RİZE ENGELLİLER HARİTASI

DİLENCİLİĞİN ÖNLENMESİ

SOKAKTAKİ ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONU

VELİM OLUR MUSUN PROJESİ

AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMASI

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR

ÇOCUKLAR YARARINA KURULAN DERNEKLER
ÇOCUK HAKLARI

 

Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu Hizmetleri

Çocuk Hizmetleri

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kimdir?

“Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
1. Ana veya babasız, ana ve babasız,
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik,alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk, korunmaya muhtaç çocuktur.

Korunma Altına Alınma Koşulları

ÇOCUK YUVALARI
Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde muhtaç duruma düşen çocuk, genç, yaşlı, özürlü tüm ihtiyaç sahiplerinin sosyal sorunlarının önlenmesi ya da en aza indirilmesi devletin görevlerinin arasındadır. Bu görev 2828 Kanunla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verilmiştir.

Tüm bilimsel veriler ve araştırmalar çocuğun en uygun yetişme ortamının aile yanı olduğunu, ailenin çocuğun psiko-sosyal gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Ancak her çocuk öz aile ortamında büyüme şansına sahip değildir. KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR olarak nitelendirilen bu çocuklarımız 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumu kanunu çerçevesinde ilgili mahkeme tarafından haklarında korunma kararı alınan beden, ruh, ahlak gelişimleri tehlikede olup;

1- Ana veya babasız, ana ve babasız,
2- Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3- Ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen,
4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklarımızdır.

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN TESPİTİ

Korunmaya muhtaç çocuğun tespiti ile yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adına illerde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yerine getirilmektedir. Korunmaya Muhtaç Çocukların tespiti ve korunma altına alınması ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup yönetmeliğe göre ; Mahalli Mülki Amirler, Sağlık Kurum ve Kuruluşları, Köy Muhtarları, Genel Kolluk Kuvvetleri ve Belediye Zabıta Memurları korunmaya Muhtaç Çocukların duyurulmasında görevlidir. Ayrıca İl Müdürlüklerimiz Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında basın ve yayın organlarında çıkan haberleri ihbar kabul ederek bunları araştırmakla yükümlüdür.

KORUNMA KARARI

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı, bulunmadığı zamanlarda ise İl Müdürlüğünce uygun görülecek kişi tarafından çocuk ve ailesi hakkında ayrıntılı inceleme yapılır ve SOSYAL İNCELEME RAPORU hazırlanarak muhtaçlık tespiti yapılır ve diğer gerekli belgeler ile birlikte oluşturulan dosya korunma kararı alınmak üzere görevli ve yetkili Mahkemeye gönderilir. Çocuğun durumu acilen korunma altına alınmayı gerektiriyor ise ‘Acil Valilik Oluru’ alınarak çocuk korunma altına alınır ve korunma kararının alınması ile ilgili işlemlere başlanarak en geç bir ay içinde ilgili Mahkemeye başvurulur.

Korunmaya Muhtaç Çocuğun korunma altına alınmasını gerektiren şartların ortadan kalkması halinde ise hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu dikkate alınarak İl Müdürlüğünün teklifi ile çocuğun korunma kararı ilgili Mahkemece kaldırılır.

ALTERNATİF HİZMET MODELLERİ

Dengeli ve uyumlu bir birlikteliğe sahip ancak ekonomik yoksunlukları nedeniyle çocuklarının bakımını sağlayamayan ailelerimize Sosyal Hizmet Uzmanlarınca yapılan sosyal inceleme sonucu ayni-nakdi yardım yapılmakta bu sayede çocukların ailelerinin yanında desteklenerek bakımları sağlanmaktadır.

Ayni nakdi yardım hizmetinden yararlandırılamayarak ailesi tarafından bakılması mümkün olmayan korunmaya muhtaç çocuklarımız öncelikle aile ortamının yerini tutabilecek koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırılmaya çalışılmaktadır.

Bu hizmetlerden yararlanması mümkün olmayan çocuklarımız için en son çözüm olarak ÇOCUK YUVALARI hizmeti sunulmaktadır.

ÇOCUK YUVALARI

0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 86 çocuk yuvamızda 9096’yı aşkın korunmaya muhtaç çocuğumuzun kendini ifade edebilen, özgüvenli, sorumluluk sahibi, bağımsız düşünüp karar verebilen birey olmaları, temel alışkanlıklarını kazanmaları, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı olmaları Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeleri amaç edinilmiştir.

Çocuklarımızın yuvada korunma altında bulundukları dönem; yaş grupları dikkate alındığında kişilik yapılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandıkları dönemdir. Bu dönemde çocuklara sistemli ve tutarlı davranılması büyük önem taşımaktadır. Kurum olarak bunun bilincinde olunduğu için mümkün olduğu kadar uzman personel denetim ve gözetiminde sistematik bir hizmet sunulmaktadırÇocuk Yuvalarında görevli personelimiz çocuklarımız ile yakından ilgilenmekte aile şevkat ve sevgisini en iyi şekilde çocuklarımıza sunmaya özen göstermektedir.

FİZİKİ KOŞULLARKorunmaya Muhtaç Çocuklarımız için sıcak ev ortamı yaratma çalışmaları sürdürülmekte, olanaklar ölçüsünde kışla tipi kuruluşlar yerine küçük kapasiteli çocuk yuvaları veya küçük küçük grup evlerinden çocuk kompleksleri oluşturularak çocuklarımızın bu ortamlarda bakılmaları sağlanmakta ayrıca, yüksek kapasiteli kuruluşlarımızın kapasiteleri düşürülmektedir.

Çocuk Yuvalarımızda; çocuklarımızın dinlenebilecekleri, televizyon seyredip ders çalışabilecekleri çok amaçlı bölümler oluşturulmakta; düzenlemeler yapılırken yuvaların çocukların evi olduğu gerçeğinden haraket ederek; rahat, donanımlı, yaş durumlarına uygun tefriş edilmiş mekanlar oluşturulmaktadır.Çocuklarımızın banyolarında, rahatça soyunup giyinebilecekleri mekanlar sağlanmakta, her çocuğun kendisine ait bir havlu ve bornozu olmasına dikkat edilmektedir. Yatak odaları 4-6 kişilik olarak tasarlanmakta odalarda ahşap yataklar, elbise dolapları, ayna, resimler asılarak sıcak ve samimi bir ortam sağlanmasına çalışılmaktadır.Binaların iç ve dış cepheleri ile çizgi film kahramanlarının resimleri ile süslenmekte...Bahçe düzenlemesi yapılırken olanaklar ölçüsünde oyun bahçeleri, yeşil alanlar, kum havuzları, basket veya futbol sahaları düzenlenmektedir. Özellikle kış aylarının yoğun geçtiği illerde çocuklarımızın bina içinde oyun oynayabilecekleri veya boş zamanlarını değerlendirebilecekleri kış bahçeleri oluşturulmaktadır.

Kız çocuklarımızın uygulama yaparak yemek yapmayı öğrenebilecekleri uygulama mutfakları düzenlenmektedir.
ÇOCUK YUVALARINDA BAKILAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Çocuk Yuvalarında 6 yaşını tamamlayan ve ilköğretim çağına gelen çocuklar ilköğretime başlamaktadır. Yuvalarımıza yakın yerlerdeki okullara kayıtları yapılmakta, grup sorumluları çocukların okuldaki öğretmenleri ile periyodik olarak görüşmekte, etütlerde derslerinde yardımcı olmaktadırlar. Amaç çocuklarımızın eğitim sürecinde desteklenmeleri ve okullarını en iyi şekilde bitirerek bir meslek sahibi olmalarıdır. Yürütülen mesleki çalışmalar sonucunda çocuklarımızın okul başarıları her geçen gün yükselmektedir.

Ayrıca korunmaya muhtaç olup çocuk yuvalarında bakılmakta olan görme, işitme, konuşma özürlü, ortopedik ve diğer bedensel ve zihinsel, ruhsal özürlü olmaları sebebiyle özel eğitime ihtiyaç gösteren çocuklar Milli Eğitim Bakanlığına ait okullarda eğitilmektedir.

 ÇOCUK YUVALARINDA YAPILAN SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Çocuklarımızın okul başarılarının yükseltilmesi, olumlu sosyal ilişkiler kurmaları, hayata hazırlanmaları için kuruluşlarımızda kültürel, sanatsal, sportif, sosyal etkinlikler yapılmakta, yaz tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmeleri için anne ve babasının yanına çeşitli nedenlerle gönderilemeyen çocuklarımız için kamp programları düzenlenmektedir.
 

YETİŞTİRME YURTLARI VE KORUNMAYA MUHTAÇ GENÇLER

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 81 Ilde Il Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı, özürlü kişi ve ailelere gündüzlü ve yatılı hizmet götüren en büyük ailedir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Merkezde bu görev Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ve Yetiştirme Yurtları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Yetiştirme Yurtları 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

KORUNMA KARARININ ALINMASI, SÜRESI VE KALDIRILMASI
Korunmaya Muhtaç Çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi İl Müdürlüklerinin sorumluluğundadır. Korunmaya Muhtaç Çocukların duyurulmasında;
a) mahalli mülki amirler,
b) saglık kurum ve kuruluşları,
c) köy muhtarları,
d) genel kolluk kuvvetleri,
e) belediye zabıta memurları görevlidir.
Ayrıca, basın yayın organlarında çıkan haberler ihbar kabul edilir.
İl Müdürlüklerinde görevli sosyal hizmet uzmanlarınca incelemesi yapılan ve korunma altına alınması uygun görülen çocuklara yetkili ve görevli mahkemeden korunma kararı alınır ve öncelikle kendi ilinde değerlendirilir, yaş ve cinsiyetine uygun kuruluş bulunmaması halinde ise en yakın ildeki bir kuruluşa yerleştirilir.
Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine ilgili mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır;
a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;
1- Orta öğretime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
2- Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar,
b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar,
c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve çalışmaktan aciz olan çocukların korunma kararları uzatılabilir.

Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.
Yetiştirme Yurtları Daire Başkanlığına bağlı Halen 109 (39 kız, 62 erkek, 4 karma) yetiştirme yurdunda 3420 kız, 7089 erkek olmak üzere 10509 çocuk koruma altındadır.

Yasanın da öngördüğü biçimde söz konusu çocukların, Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun olarak yetiştirilmelerine, bir iş ve meslek sahibi olmalarına, 18 yaşından sonra da izlenip desteklenmelerine özen gösterilmektedir.

Korunmaya muhtaç çocuklarımızın öğrenim görerek bir iş ve meslek sahibi olmaları ve kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amaçlanmaktadır.

Yüksek öğrenime devam eden çocukların Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Yüksek Öğrenim Öğrenci yurtlarında ücretsiz olarak kalmaları, yemek yardımı ve öncelikli olarak kredi almaları sağlanmaktadır.

Okul başarı durumlarına göre yapılan sıralamada Aydın Kız Yetiştirme Yurdu 4.80 ile birinci, Kırklareli Yetiştirme Yurdu 4.01 ile ikinci, Antalya Yetiştirme Yurdu ise 3.90 ile üçüncü olmuştur. Yükseköğretimi kazanan çocuk sayısına göre yapılan sıralamada ise Denizli İli birinci, Isparta İl ikinci, Ankara İli üçüncü olmuştur.

Çeşitli nedenlerde öğrenimlerine devam etmeyen çocuklar ise gerek kuruluş döner sermaye atölyelerinde gerekse özel iş yerlerinde çalışmakta ve 3308 sayılı kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çıraklık Eğitim Merkezlerine devamları sağlanmaktadır.

Ayrıca çeşitli nedenlerle öğrenimlerine devam edemeyen çocuklarımızın;

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile yapılan protokol gereği yine 3308 sayılı Kanun çerçevesinde çalışarak mesleki ve teknik eğitim almaları,

Türkiye İş Kurumu ile yapılan protokol sonucu İllerde açılan “İş Gücü Yetiştirme Kurslarına” çocuklarımızın öncelikle katılımları sağlanmaktadır.

Bunların yanı sıra Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği her yıl 60 gencimiz Turizm Eğitimi Merkezlerinde (TÜREM) Turizm Sektörüne ara insan gücü yetiştirme amacı ile ön büro, servis, kat hizmetleri ve mutfak konularında eğitim almaktadır.

Kuruluş bakımındaki çocuklarımızdan ortaokul ve lise mezunu olan veya beklemeli durumda olan 45 kız, 62 erkek olmak üzere toplam 107 çocuk vasıflı hale gelmeleri amacıyla çeşitli meslek kurslarına (bilgisayar, daktilo, muhasebe, vb.) devam etmektedir.

1050 çocuk ayni-nakdi yardımla ailesi yanında bakılmakta, 182 çocuk ise koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmaktadır.

Her yıl sayıları giderek artan korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırmak, öğrenimini veya 18 yaşını tamamlayarak yurttan ayrılma aşamasına gelen gençleri sosyal güvenceye kavuşturmak ve üretim sürecine katmak amacıyla 3413 Sayılı Yasa gereği her yıl 1500 dolayında gencimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmektedir.

Bununla amacımız; gençlerimizin bir iş veya meslek sahibi edilerek, kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması ve kurumdan ayrıldıktan sonra güvenli bir işe yerleştirilmeleri, yaşamlarını devam ettirecek geliri kazanmaları ve böylece topluma yararlı bireyler olmalarıdır.

3413 sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümlerinden, korunma kararı alınmış olup da;

a) Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,
b) Bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,
c) Ayni ve nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar yararlanırlar.

3413 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1988 yılından bugüne kadar 24.055 gencimiz işe yerleştirilmiştir.

Bu gençlerimizden bir çoğu Devletimizin çeşitli kademelerinde önemli yerlere gelmiştir.

Yurtlarımızda korunma altında bulunan gençlerimize reşit olmadan önce 3413 ve 657 sayılı Kanunlar konusunda mutlaka bilgi verilmelidir. 3413 sayılı Kanun’dan gençlerimiz bir defa yararlanabileceğini, 657 sayılı Kanun’a göre 3 gün işe gitmeyince müstafi sayılacağını bilmelidir. Daha önce hiç işe girmemiş olan gençlere öncelik verilmektedir.

2828 sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince Yetiştirme Yurtlarımızda korunma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet Memuru aylığının bir buçuk katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

Gençlik Evleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Il Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince işletilir. Devlet memuru olarak işe girenler Gençlik evlerinden 6 ay, özel sektörde işe girenler 8 ay süreyle yararlanabilirler.

Çocuklarımızın okul başarılarının yükseltilmesi, öz güvenlerinin geliştirilmesi, olumlu sosyal ilişkiler kurmaları ve hayata hazırlanmaları için kültürel, sanatsal etkinliklere katılımları sağlanmakta, bunun içinde sivil toplum kuruluşları, gönüllü kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınmaktadır.

Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında bütün spor branşlarında Gençlik ve Spor Etkinliklerinin başlatılması ve geliştirilmesi, personel ve araç desteği, (monitör, antrenör, hakem, gençlik animatörü, spor eğiticisi ve her türlü araç, gereç, tesis) sağlanması yönünde protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde çeşitli spor branşlarında (futbol, judo, atletizm, güreş ve voleybol) yetiştirme yurtları arası yarışma ve turnuvalar düzenlenmektedir.

Ayrıca Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi ile Yetiştirme Yurtlarındaki çocuklarımızın satranç öğrenmeleri daha sonra turnuvalar düzenlenmesi amacıyla bir protokol imzalanmıştır. Ankara ilinde başlayan bu uygulama diğer illerde de yaygınlaşmakta olup zaman zaman turnuvalar düzenlenmektedir.

Yetiştirme Yurtlarımızda korunma altında bulunan başarılı ve ailesi yanında ya da yakınları yanında tatil yapma olanağı bulamayan çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri amacıyla diğer kamu ve gönüllü kuruluşların tesislerinde çeşitli kamp programları düzenlenmektedir.


 

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi mnurigezmis@hotmail.com adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2011 Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Son değiştirilme tarihi: 25/07/11