T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (MÜLGA)

R İ Z E  İ L   S O S Y A L   H İ Z M E T L E R  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

ANA SAYFA SOSYAL HİZMETLER PERSONEL VAKA YÖNETİMİ

FAALİYETLER

PROJELER İLETİŞİM SHÇEK MESLEKİ PAYLAŞIM FOTOĞRAF HABERLER HİZMET STANDARTLARI ESKİ DOSTLAR
KURULUŞLARIMIZ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

 

ÇOCUK YUVAMIZ

 

YETİŞTİRME YURDUMUZ

 

ÖZÜRLÜ BAKIM MERKEZİMİZ

 

AİLE DANIŞMA MERKEZİMİZ

 

BİLGİ AĞI
SOSYAL SERVİS

HİZMETLERİMİZ

EVDE BAKIM YARDIMI

 

ÇOCUK HİZMETLERİ

 

GENÇLİK HİZMETLERİ

 

AİLE TOPLUM KADIN HİZMETLERİ

 

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

 

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

 

ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ

 

EVLAT EDİNME HİZMETLERİ

 

KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ

 

ÇALIŞMALARIMIZ

BİR ÇOCUĞA KUCAK AÇ KAMPANYASI

RİZE ENGELLİLER HARİTASI

DİLENCİLİĞİN ÖNLENMESİ

SOKAKTAKİ ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONU

VELİM OLUR MUSUN PROJESİ

AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMASI

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR

ÇOCUKLAR YARARINA KURULAN DERNEKLER
ÇOCUK HAKLARI

 

sosyal yardımlar

Çocuk Hizmetleri

Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Ayni-Nakdi Yardım Hizmeti

Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze müracaat ederek sosyal yardım talebinde bulunan aileler, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından araştırılarak değerlendirilmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük, herhangi bir işi ve sosyal güvencesi bulunmayan, gelir getiren taşınır taşınmaz mallara sahip olmayan ailelerin çocuklarına yönelik ayni-nakdi yardım yapılmaktadır.  

2003-2004 yıllarında Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Ayni-Nakdi Yardım talebinde bulunan kişi sayısı

 

 

RİZE İLİ DEMOGRAFİK YAPISI için tıklayınız....

RİZE'DE YOKSULLUK DURUMU

Rize İl Sağlık Müdürlüğü verileri kullanılarak tablolaştırılmıştır.Hazırlayan: Zeki KARATAŞ-Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 

AYNİ-NAKDİ YARDIM (SOSYAL YARDIM) HİZMETLERİ
 

YASAL DAYANAK

Temel gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere 28.09.1986 tarihinde yürürlüğe giren, 29.12.1993 ve 10.04.1997 tarihlerinde bazı maddeleri değiştirilen “Ayni Nakdi Yardım Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde sosyal yardım hizmetleri yürütülmektedir.

YARDIMDAN KİMLER YARARLANIR;

Korunma kararlı kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
Korunma kararlı sırada bekleyen çocuklar;
Hakkında korunma kararı alınmak üzere başvuruda bulunulan, ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
Doğal afetler nedeniyle ekonomik yoksunluk içine düşmüş olan aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayatı tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler,
Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğrenim öğrencileri,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olmakla birlikte geliri ile ailesinin temel gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken kişilerin kendisi dışındaki çocuk ve aile bireyleri.
NASIL YARARLANILIR;

Bir dilekçe ile İl sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurulur,
Sosyal Hizmet Uzmanı müracaatçı ile bir ön görüşme yapar,
Durumunun ayni-nakdi yardıma uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır,
Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır,
Sosyal inceleme sonucunda yardım yapılmasına karar verilen kişiler için yardım işlemleri başlatılır.

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Nüfus kayıt örneği,
İkametgah İlmuhaberi,
Özürlü ise sağlık raporu veya özürlü kimlik kartı
Öğrenci ise öğrenim belgesi,
Gerek görülmesi durumunda diğer makam ve kişilerden alınacak bilgi ve belgeler.
 

YARDIM ÇEŞİTLERİ
Geçici ayni-nakdi yardımlar,
6 ay süreli nakdi yardımlar,
1 yıl süreli nakdi yardımlar,
uzun süreli nakdi yardımlar,
YARDIM YAPMAYA YETKİLİ MAKAMLAR

Genel Müdür
Vali
İl Sosyal Hizmetler Müdürü
TANIMLAR

Ayni Yardım

Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımıdır.

Nakdi Yardım

Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek para yardımıdır.

Sosyal Yardım Miktarı

En yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) % 20’sidir. Bu miktar 2004 yılı Temmuz ayı itibariyle 73.359.000 TL.dir. Devlet memuru aylığındaki değişimlere göre bu miktarda değişmektedir.

AYNİ NAKDİ YARDIM HİZMETLERİNİN GENEL İLKELERİ;

Sosyal yardım hizmetlerinde esas ilke, kişilerin kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.

Korunmaya muhtaç çocuğa, muhtaç özürlü ve yaşlıya öncelik tanınır,

Yardım talebinin fazla olması durumunda muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu, başvuru veya tesbit sırası dikkate alınır,

Sosyal yardımların, sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesine özen gösterilir.

Yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tesbitinde kurumun takdir yetkisi esastır.


 

Geri ] Giriş ] Yukarı ] Sonraki ]

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi mnurigezmis@hotmail.com adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2011 Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Son değiştirilme tarihi: 25/07/11